Tắm bùn Tháp Bà Nha Trang

Từ năm 2000 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã đưa dịch vụ tắm bùn khoáng nóng vào hoạt động phục vụ khách du lịch, dịch vụ này nhanh chóng được nhiều

Xem thêm

Pháp Viện Thánh Sơn Khánh Hòa

Video về Pháp Viện Thánh Sơn – Full HD – Không rung Pháp Viện Thánh Sơn Khánh Hòa ( Bản đồ xem tại đây )nằm cách trung tâm thành phố

Xem thêm